Створення: 24.02.2016

Повідомлення про проведення загальних зборів – 28/03/2016

Приватне акціонерне товариство «Ремонтно-будівельне управління № 1″ скликає загальні збори акціонерів 28.03.2016р. о 09.00 за адресою товариства: м.Херсон, вул.Фонтанна, 7-А, кабінет директора, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2015р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2015р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 22.03.16.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час, звернувшись у приймальні до директора Хлевитського І.В.

Реєстрація учасників зборів 28.03.16 з 08.45 до 09.00 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фін-госп. діяльності (тис.грн.) (2015/2014):

 • Усього активів 333/333.
 • Основні засоби 333/333.
 • Власний капітал 112/112.
 • Статутний капітал 3/3.
 • Непокритий збиток -89/-89.
 • Поточні зобов’язання 221/221.
 • Кількість акцій 6584/6584.
 • Чисельність працівників 1/1.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Бюлетень. Цінні папери України» № 34(4322) від 24.02.16.