Створення: 28.04.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 27/04/2015

  • Рiшенням загальних зборiв вiд 27.04.2015 звiльнений голова наглядової ради Корильний Володимир Анатолiйович, акцiями не володiє, перебував на посадi з 24.09.2012. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • Рiшенням загальних зборiв вiд 27.04.2015 звiльнена член наглядової ради Супрун Наталiя Олександрiвна, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 24.09.2012. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • Рiшенням загальних зборiв вiд 27.04.2015 звiльнена ревiзор Третьяк Любов Володимирiвна, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 24.09.2012. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • Рiшенням загальних зборiв вiд 27.04.2015 обраний головою наглядової ради термiном на три роки Корильний Володимир Анатолiйович, акцiями не володiє, попередня посада голова наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • Рiшенням загальних зборiв вiд 27.04.2015 обрана членом наглядової ради термiном на три роки Супрун Наталiя Олександрiвна, акцiями не володiє, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • Рiшенням загальних зборiв вiд 27.04.2015 обрана ревiзором термiном на три роки Третьяк Любов Володимирiвна, акцiями не володiє, попередня посада ревiзор. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.