Створення: 25.09.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 24/09/2012

Рішенням загальних зборів акціонерів від 24.09.12 звiльнені: директор Арав Юрій Абрамович, акціями АТ не володіє, голова наглядової ради Грищук Сергій Олексійович, володіє 1,9% акцій АТ, член ради Шаповалов Віктор Іванович, володіє 0,8% акцій АТ, перебував на посадi з 02.09.05, голова ревкомiсiї Чiренко Тетяна Вiкторiвна, володіє 2,4% акцій АТ, члени ревізійної комісії: Медведь Надія Петрівна, володіє 0,76% акцій АТ, Скакун Ірина Дмитрівна, володіє 2,0% акцій АТ, усі перебували на посадi з 02.09.05. Тим же рішенням призначено: на термін до переобрання загальними зборами директор Хлевитський Ігор Володимирович, володіє 55,3% акцій АТ, попередня посада: директор; терміном на 3 роки: голова наглядової ради Корильний Володимир Анатолійович, акціями АТ не володіє, попередня посада: приватний підприємець; член наглядової ради Супрун Наталія Олександрівна, акціями АТ не володіє, попередня посада: домогосподарка; ревізор Третьяк Любов Володимирівна, акціями АТ не володіє, попередня посада: головбух. Новопризначені особи непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не мають. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор Хлевитський Ігор Володимирович